Over VZR Garant

Het meest transparante en moderne garantiefonds van Nederland. Onze leden zijn van alle “ins and outs” op de hoogte. Zo houden we onze garantieregeling gezond.

 • Garantie op vooruitbetaalde reissommen

 • 335 deelnemende organisaties

 • Voldoet aan alle wettelijke verplichtingen

Over VZR Garant

Wie en wat is VZR Garant?

VZR Garant is een laagdrempelig en transparant garantiefonds waarmee organisaties kunnen voldoen aan de verplichte insolventiebescherming volgens de Richtlijn Pakketreizen. Zowel voor consumenten, als voor zakelijke reizigers.

Opgericht in 2019

Opgericht in 2019

In de reisbranche is reizigersbescherming al jaren een belangrijk onderwerp. Daarom is het vreemd dat de mogelijkheden om deze bescherming aan te bieden vrij beperkt zijn. Bovendien zijn de bestaande mogelijkheden voornamelijk gericht op de klassieke reissector. Maar de in 2018 vernieuwde Richtlijn Pakketreizen heeft ook veel organisaties buiten deze sector geraakt. Ook deze organisaties hebben een garantieregeling nodig om aan de wet te kunnen voldoen en zo boetes te voorkomen.

Mede op verzoek van de brancheverenigingen die opkomen voor de belangen van deze organisaties is VZR Garant opgericht. Met VZR Garant hebben organisaties binnen en buiten de klassieke reissector een collectieve garantieregeling die aansluit bij hun wensen.

Lees de garantieregeling van VZR Garant

Collectieve garantieregeling met transparantie

Collectieve garantieregeling met transparantie

Het garantiefonds van VZR Garant is een collectieve garantieregeling waaraan alle deelnemers hun steentje bijdragen. Er worden gezamenlijk reserves opgebouwd, waarmee eventuele schades bij een faillissement gedekt worden.

De reserves blijven altijd van de deelnemers. De collectieve garantieregeling VZR Garant is namelijk ondergebracht in een Onderlinge Waarborgmaatschappij: VZR Garant Onderlinge Verzekeringen U.A. Het voordeel van dit model is dat elke deelnemende organisatie het recht heeft om mee te denken over de strategie. Daarnaast is er transparantie, omdat elke deelnemer inzage heeft in de activiteiten en financiën.

Wij heten je van harte welkom bij VZR Garant, de collectieve garantieregeling zonder gedoe en met transparantie!

Eerlijke toelatingseisen en efficiënte toetsing

Eerlijke toelatingseisen en efficiënte toetsing

Overweeg je om deelnemer van VZR Garant te worden? Lees dan aan welke toelatingseisen jouw organisatie dient te voldoen. En hoe de toetsing eruit ziet.

De toelatingseisen
Om de risico’s voor de garantieregeling beheersbaar te houden dienen alle deelnemers te voldoen aan de volgende criteria:

 • Solvabiliteit (eigen vermogen in percentage van het balanstotaal): ≥ 15%
 • Liquiditeit (vlottende activa / vlottende schulden): ≥ 1
Blijkt uit de toetsing dat niet aan deze criteria voldaan wordt? Dan zal er een verdiepende toetsing plaatsvinden, waarbij aanvullende documenten en/of zekerheden gevraagd kunnen worden. Dat doen we altijd in overleg met de ondernemer.

De toetsing
Voor de toetsing bij toetreding lever je de volgende stukken aan:

 • De jaarcijfers van de laatste 3 boekjaren, met een balans, winst- en verliesrekening en toelichting hierop.
 • De eigendomsstructuur van de onderneming.
 • De verwachte omzet en het verwachte resultaat voor het lopende jaar en de komende twee jaren.
 • Ben je een startende onderneming? Dan ontvangen we, in plaats van jaarcijfers, ook graag het ondernemingsplan.
Elke aanvraag tot toetreding wordt beoordeeld op basis van de hierboven genoemde criteria en de aangeleverde stukken.

Vind je dit lastig? Twijfel je of je organisatie hieraan voldoet? Of wil je gewoon even overleggen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag. Vraag daarbij naar de mogelijkheden van een quick scan. Dat is een verkorte controle om snel te toetsen wat de kans van slagen is. Deze is kosteloos.

Samenwerking VvKR en VZR Garant

Samenwerking VvKR en VZR Garant

Al sinds de start van VZR Garant in 2019 werken VvKR en VZR Garant zeer constructief samen. Veel reisorganisaties zijn via VvKR al deelnemer van ons garantiefonds geworden. We zijn er dan ook trots op dat we business partner van VvKR zijn.

Voordelen voor VvKR leden:

 • VvKR leden betalen slechts € 300,- eenmalige toetsingskosten voor inschrijving en toetsing
  (in plaats van € 400,-);
 • Begeleiding bij iedere stap om deelnemer te worden;
 • Meestal binnen enkele weken geregeld.
Volg het voorbeeld van vele VvKR leden en sluit je ook aan bij ons garantiefonds.

De zekerheid van een erkende garantieregeling

De zekerheid van een erkende garantieregeling

VZR Garant voldoet aan alle vereisten die gesteld worden door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). VZR Garant maakt gebruik van de vrijstelling onder artikel 1f Vrijstellingsregeling Wft en staat daardoor niet onder prudentieel toezicht van DNB.

Vragen of meer weten over ons garantiefonds?

Of neem contact met ons op

Laatste nieuws

Aangesloten organisaties