Update financieel overmogen Charlie's Travels B.V.

Datum laatste update: 03-11-2021

08-07-2021 - Op 18-05-2021 is Charlie’s Travels B.V. door de rechtbank te Amsterdam failliet verklaard. In ons eerdere nieuwsbericht leest u wanneer u voor garantie in aanmerking komt en hoe u daar aanspraak op maakt. De uiterste datum waarop u aanspraak kan maken op de garantie is maandag 19-07-2021. Aanspraken die na deze datum niet compleet zijn of niet zijn ontvangen door VZR Garant kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

VZR Garant heeft inmiddels diverse schadeclaims ontvangen. Op dit moment zijn wij bezig om informatie met betrekking tot deze claims en het faillissement van Charlie’s Travels B.V. te verwerken. Bij elke claim moet VZR Garant twee dingen vaststellen:

  1. Valt de reisovereenkomst onder de dekking van de garantieregeling van VZR Garant?
  2. Zo ja: kan VZR Garant de reis (laten) uitvoeren, kan VZR Garant een vervangende reis aanbieden of geeft VZR Garant het vooruitbetaalde bedrag terug aan de reiziger?

Voor het ontvangen van alle benodigde informatie zijn we afhankelijk van verschillende partijen. Dat kost tijd. Hetzelfde geldt voor het verwerken van alle informatie. We begrijpen dat u graag zo snel mogelijk wilt weten wat VZR Garant voor u gaat doen en dat u daar wellicht vragen over heeft. Middels dit bericht lichten we de door VZR Garant gehanteerde werkwijze nader toe.

1. Valt de reisovereenkomst onder de dekking van de garantieregeling van VZR Garant?

Bij de ontvangst van een claim controleren wij of de claim aan alle vereisten voor dekking door VZR Garant voldoet. Daar zijn verschillende criteria voor. U vindt die criteria in de Garantieregeling van VZR Garant.

Daarnaast controleren wij, in lijn met artikel 2.6 van de Garantieregeling van VZR Garant, of andere partijen verplicht zijn om de schade van een ontvangen claim te dekken. In het geval van Charlie’s Travels B.V. is dit in het bijzonder van belang, omdat Charlie’s Travels B.V. in het verleden aangesloten is geweest bij andere garantieregelingen dan die van VZR Garant en omdat er leveranciers en organisaties zijn die de reizen feitelijk samengesteld hebben en die (volledig) betaald zijn door Charlie’s Travels B.V. voor de uitvoering van de reizen.

2. Reis (laten) uitvoeren, of niet?

VZR Garant mag kiezen of zij de schade van reizigers opvangt door de geboekte reis uit te (laten) voeren, door een vervangende reis aan te bieden of door aan Charlie’s Travels B.V. vooruitbetaalde bedragen te vergoeden. Meer informatie vindt u in artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Garantieregeling van VZR Garant.

Of uw reis alsnog uitgevoerd kan worden, hangt ervan af of VZR Garant passende afspraken kan maken met aanbieders voor de feitelijke uitvoering van de reis. VZR Garant moet daarvoor met verschillende partijen in gesprek. Dat kost de nodige tijd.

Duidelijkheid voor reizigers met een vertrekdatum op of vóór 15 december 2021

Reizigers van wie de bij Charlie’s Travels B.V. geboekte reis al op korte termijn van start zou gaan, willen wij graag alvast duidelijkheid geven, ook al zijn de gesprekken met mogelijke reisaanbieders nog bezig. Met dit bericht bevestigt VZR Garant dat reizen met een vertrekdatum op of vóór 15 december 2021 niet door VZR Garant uitgevoerd zullen worden. Voor die reizen zal ook geen alternatieve reis aangeboden worden. Voor reizen met een vertrekdatum na 15 december 2021 zal later een besluit genomen worden. VZR Garant kan er dus voor kiezen die boekingen alsnog uit te (laten) voeren.

Wat als ik zelf opnieuw boek bij een andere aanbieder?

Wellicht overweegt u om een nieuwe reisovereenkomst te sluiten, bij een reisorganisatie die niet failliet is. Daar bent u uiteraard vrij in. Als u een nieuwe reisovereenkomst sluit, staat dat echter volledig los van de afwikkeling van uw claim bij VZR Garant.

Als uw bij Charlie’s Travels B.V. geboekte reis onder de dekking van VZR Garant valt en de vertrekdatum van die reis na 15 december 2021 is, blijft VZR Garant gerechtigd om te opteren voor uitvoering van de reis in plaats van vergoeding van vooruitbetaalde bedragen, óók als u inmiddels (tevens) een andere reis geboekt heeft.

Als VZR Garant besluit om in uw geval wel het vooruitbetaalde bedrag terug te betalen, doet VZR Garant dat uiteraard zonder onnodige vertraging. Maar: VZR Garant is niet verplicht om ervoor te zorgen dat u uw geld terug heeft voordat u moet betalen voor de nieuwe reis. Uw nieuwe boeking is uw eigen verantwoordelijkheid.

VZR Garant informeert u altijd zelf over de afwikkeling van uw claim

Alleen VZR Garant is bevoegd om beslissingen te nemen over de afwikkeling van uw claim. VZR Garant zal u daar ook altijd zelf over informeren. Andere partijen kunnen dus nooit toezeggingen doen over de wijze waarop of het tempo waarin VZR Garant uw claim zal behandelen.

VZR Garant heeft geen relatie met de doorstarter van Charlie’s Travels B.V.

Het is ons bekend dat de eigenaar van Charlie’s Travels B.V. een doorstart maakt met de onderneming via CT Africa B.V.. Mogelijk bent of wordt u benaderd met een aanbod om de reis die u via Charlie’s Travels B.V. wilde gaan maken, opnieuw te boeken bij de doorstarter. Ook in dat geval geldt: VZR Garant staat daar volledig buiten. De doorstartende entiteit is niet bij VZR Garant aangesloten.

De doorstartende entiteit kan geen toezeggingen doen over de manier waarop VZR Garant uw claim onder de VZR Garantieregeling inzake het faillissement van Charlie’s Travels B.V. zal afhandelen. VZR Garant doet haar uiterste best om claims spoedig en efficiënt af te wikkelen, maar kan niet garanderen dat uw claim voor aanvang van een nieuwe reis die u bij de doorstarter of elders boekt afgehandeld zal zijn. Indien de doorstarter of een andere partij u daar iets anders over heeft verteld, was dat onjuist.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en wij zullen u via de website en middels e-mailberichten blijven informeren. Mocht u vragen hebben dan ontvangen we die graag per e-mail via info@vzr-garant.nl.

Laatste nieuws

Ons garantiefonds is er voor:

Reizen en vakantie

Reizen en vakantie

Wij zijn er voor organisatoren van vakanties, zakenreizen, busreizen, accommodaties, etc.

(Charter)vaart

(Charter)vaart

Onze deelnemers zijn ook aanbieders van zeiltochten, zeilkampen, binnenvaart, zeevaart, etc.

Buitensport

Buitensport

Wij zijn er ook voor aanbieders van activiteiten zoals wandelen, survival en sporten.

Jouw activiteit?

Jouw activiteit?

Staat jouw segment er niet bij? Neem contact met ons op om je wensen te bespreken.